Firma si personalul angajat detine urmatoarele autorizatii si atestate recunoscute la nivel national:

 
– Atestat ANRE pentru Proiectare şi Executare instalaţii electrice la tensiunea nominală de 0,4kV
 
– Autorizatie ANRE   pentru Proiectare si Executie, verificari si revizii la instalatiile de utilizare a gazelor naturale cu regim de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar
 
– Certificate SRAC ISO 9001 /ISO 14001 / ISO 18001 pentru Proiectare şi execuţie instalaţii de încalzire centrală, sanitare, electrice şi  gaze. Execuţie construcţii civile şi industriale.
 
– Autorizaţie  ISCIR de proiectare, verificare şi avizare conformă
 
– Autorizaţie ISCIR  pentru instalare, punere în funcţiune şi service aparate consumatoare de combustibil gazos, lichid sau solid
 
– Autorizaţie ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
 
– Autorizaţie ISCIR pentru verificarea supapelor de siguranţă
 
– Sudori autorizaţi ISCIR si Responsabil Tehnic cu Sudura
 
– Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor atestat de ISCIR – RSVTI
 
– Inspector Protecţia Muncii autorizat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
 
– Autorizatie pentru Proiectarea si Executia sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu emisa de Centrul National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
 
– Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor emisa de Centrul National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila.